Bieži uzdotie jautājumi

Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem ar kuriem mums nākas saskarties visbiežāk gan ieviešanas, gan ikdienas e-veikala uzturēšanas procesos.

# Klients nav saņēmis vēstuli par pasūtījumu

Sākumā jāpārliecinās vai vēstule atrodas izsūtīšanas rindā. To varat apskatīt sadaļā
Administrēšana » Mail Queue

Vēstuļu rinda

Jā rinda ir tukša, tad visticamāk vēstule ir nonākusi klienta Spam mapē. Lai izvairītos no vēstuļu nonākšanas Spam mapēs, nepieciešams konfigurēt SMTP izsūtīšanu.

Jāpiemin, ka...

Vēstuļu izsūtīšana caur SMTP izpildās reizi 5 minūtēs, nelielās porcijās. Tas tiek darīts tāpēc, lai liela vēstuļu apjoma izsūtīšanas gadījumos, netiktu pārslogots e-pasta servisa sniedzējs un bloķēta izsūtīšanas iespēja.

E-pastu sūtīšana tiek nodrošināta, izmantojot Jūsu e-pastu pakalpojuma sniedzēju servisu un izmaiņu, piemēram, paroles maiņas gadījumā, nepieciešams šos datus atjaunot sadaļā Administrēšana » Rekvizīti

SMTP pieslēgšanās dati

Sarakstā ir pieejami populārāko e-pastu pakalpojumu sniedzēju servera dati (adrese un ports), bet ja savu pakalpojuma sniedzēju SMTP datus tur neredzat, tad tos jāmeklē sava e-pasta uzturētāja atbalsta sadaļā. Visbiežāk tā būs sadaļa, kur apmācīts kā savienot savu e-pastu ar Outlook u.c. pasta programmām. Zemāk paraugs kā izskatās korekti aizpildīta informācija.

E-pasta uzstādījumi

# Logo nomaiņa mājaslapā

Logo nomaiņai nepieciešama saite jeb links uz attēla failu. Lai to iegūtu, logo nepieciešams augšupielādēt OnlineTrader programmā.

 • No rekvizītiem Ja mājaslapai vēlaties izmantot tādu pašu logo kā rekvizītos, tad saiti uz to varat iegūt, dodoties uz Administrēšana » Rekvizīti. Ailē Logo: jābūt redzamai saitei uz logotipu, piemēram, data/logo.png
 • No failu glabātavas Ja vēlaties augšupielādēt jaunu logo speciāli priekš mājaslapas, tad to varat izdarīt sadaļā Administrēšana » Failu glabātava. Augšupielādējot attēlu, iegūsiet saiti, piemēram, data/files/mansLogo.png

Kad esat nokopējuši saiti uz logo, tad atveriet sāna izvēlnes sadaļu eTrader » Veikala iestatījumi » Opcijas. Sarakstā atrodiet opciju ar nosaukumu Logo un aizvietojiet esošo saiti ar nokopēto, spiežot uz Rediģēt. Ja šāda opcija nav redzama tabulā, tad pievienojiet to no jauna tabulas apakšā.

Logo nomaiņa

Svarīgi!

Logo saite ir jānomaina katrai valodai, lai jaunais logo rādītos katrā lapas valodas atvērumā. Virs opcijām pārslēdzieties no LV uz jebkuru citu valodu un nomainiet saiti ar augstāk minēto metodi.

# Mājaslapā ir vietas, kur saturs nav iztulkots

Mājaslapas ieviešanas procesā, vai tas ir izstrādes vai konfigurācijas posmā, visi elementi varētu nebūt iztulkoti. Tādos gadījumos pamanīsiet tādas frāzes kā Company_name vai Link_to_cart (parasti atdalītas ar apakšsvītrām), kas nozīmē, ka šie elementi jeb valodas mainīgie nav ievadīti.

Lai apgūtu valodas mainīgo pievienošanu un rediģēšanu, skatiet Tulkojums sadaļu.

# Preces kartiņas izmaiņas neatspoguļojas e-veikalā

Rediģējot un saglabājot preces kartiņu, tā tiek pārvietota uz sinhronizācijas rindu, kurai var sekot līdzi sadaļā Sinhronizācija. Šī prece vai preces tiek atjaunotas lapā ar minūtes intervālu, lai mazinātu noslodzi, ja tiek rediģēts liels apjoms preču.

Preces izmaiņas būs aktīvas e-veikala pusē, kad šī prece vairs nebūs redzama sinhronizācijas tabulā.

# CSV faila importēšana izklājlapu lietotnē

Sākumā nepieciešams iegūt CSV failu no programmas.

 • Preču katalogs: Preces -> Zobrats -> Eksports (atzīmējot specifiskas kategorijas, CSV failā tiks eksportētas tikai atzīmētas kategorijas)
 • Klientu katalogs: Klienti -> Eksports
 • Noliktavas atlikumi: Noliktava -> Uz augšu vērsts kāsītis blakus pogai Meklēt -> Inventarizācija (izvēlamies noliktavu un datumu) -> Eksportēt kā *.csv failu -> PDF

Lielākā daļa datu tiek eksportēti tieši CSV formātā, kuru pēctam ir iespējams ieimportēt un apstrādāt jebkurā izklājlapu lietotnē. Zemāk pamācība par trim izplatītakajām no tām.

# Microsoft Excel

Jaunākas Office versijas

Ievēro

Teksta importēšanas vednis (Text Import Wizard) ir vēsturiska funkcionalitāte, kas, iespējams, ir jāiespējo manuāli. Ja neesat to darījuši, tad:

 1. Noklišķiniet uz File » Options » Data.
 2. Zem Show legacy data import wizards, izvēlieties From Text (Legacy).
 1. Atveriet Excel programmu un izveidojiet tukšu izklājlapu (File -> New)
 2. No augšējās atvilktnes izvēlieties cilni Data un tad Get & Transform Data > Get Data > Legacy Wizards > From Text (Legacy).

Padoms

Atlikušie soļi ir tādi paši kā no nākamās sadaļas (Office 2010 - Office 2016) trešā punkta!

Office 2010 - Office 2016

 1. Atveriet Excel programmu un izveidojiet tukšu izklājlapu (File -> New)
 2. No augšējās atvilktnes izvēlieties cilni 'Data' un tad 'From Text' (ja izvēlnes opcijas ir pelēkas un nenospiežamas, tad visticamāk nav atvērta jauna izklājlapa no 1. punkta)

Excel

 1. Atrodiet lejupielādēto CSV failu un spiediet 'Import'.
 2. 'Text Import Wizard' logā pārliecinaties, ka 'Original data type' ir izvēlēts 'Delimited' nevis 'Fixed width' un File origin: ir norādīts Unicode (UTF8). Spiediet 'Next'.

Excel

 1. 'Delimiters' blokā atzīmējiet 'Tab' un noņemiet atzīmi atlikušajām opcijām. Spiediet 'Next'.

Excel

 1. Iezimējiet visus laukus 'Data preview' blokā (iezīmējiet pirmo kolonnu un pēdējo, turot pogu SHIFT). Nomainiet 'Column data format' no General uz Text. Spiediet 'Finish'.

Excel

 1. Ja programma prasa 'Where do you want to put the data?', tad nospiediet uz pirmās šūnas (A1). Spiediet 'OK', lai turpinātu.
 2. Datiem būtu jāparādās Excel šūnās. Pārbaudiet vai datiem nav mainījies formāts, piemēram, cenas netiek pārkonvertētas uz datumiem. Ja tā notiek, tad nepieciešams nomainīt šūnu datu tipu uz Text.

# OpenOffice & LibreOffice Calc

 1. Atveriet Calc programmu un spiediet (File -> Open), izvēloties nupat eksportēto CSV failu (piemēram, export.csv)
 2. Pēc faila atvēršanas, uz ekrāna parādīsies dialogs ar nosaukumu 'Text Import - [faila nosaukums]'. Šo logu nepieciešams aizpildīt sekojoši:
 • Character set: Unicode (UTF-8)
 • Seperator Options - Seperated by: Tab
 • String delimiter: '
 • Fields: nepieciešams atzīmēt visas kolonnas, iezīmējot vienu no tām un nospiežot CTRL + A taustiņkombināciju. Visas kolonnas paliks melnā tonejumā. Tālāk izvēlamies Column type: Text

Calc Text Import

 1. Pēc dialoga aizpildīšanas, spiediet 'OK' un fails būs gatavs lietošanai!

# Kā piesaistīt nereģistrēta klienta pasūtījumu jau esošam klientam?

Kad pasūtījumam piesaistītais klients ir pelēks un tā kartiņa nav atverama no dokumentu kopskata, tas nozīmē, ka klients ir veicis pasūtījumu bez reģistrācijas mājaslapā. Bieži vien rodas jautājums kā šim pasūtījumam piesaistīt īsto, jau esošo klientu no datubāzes.

 1. Atveram pasūtījuma dokumentu un atrodam klienta ievades lauku (standartā tā būs pati pirmā rinda).
 2. Ievietojam atzīmi blakus 'No klientu kartiņas' tekstam, pēc kā atvērsies aizpildāms dialogs.
 3. Labajā pusē ievadām īstā klienta nosaukumu (var vadīt arī kādu citu informāciju, piemēram, reģistrācijas numuru) Pievienot eksistējošu klientu
 4. Pēc klienta izvēles no saraksta, labajā pusē tiks ielasīti dati no klienta kartiņas. Ja nepieciešams aktualizēt klienta kartiņas datus no nupat saņemtā pasūtījuma, tad izmantojot bultiņas, dialoga vidus daļā, varat pārnest informāciju no pasūtījuma dokumenta uz klienta kartiņu.
 5. Kad dati ir salīdzināti un esiet gatavi saglabāt, nospiediet pogu Saglabāt dialoga apakšējā labajā stūrī.

Padoms

Ar šo pašu metodi varat izveidot klienta kartiņu arī sistēmā neeksistējošam klientam.

# Izdruka angļu valodā uzrāda preces citā valodā

Jaunākajās programmas versijās mainījās princips kā tiek pārvaldītas valodas, lai būtu iespēja viegli un ātri pievienot jaunas. Šīs izmaiņas skāra arī izdrukas formu laukus.

Ja izdrukā prece pēc atjauninājuma ir nepareizā valodā, tad jāpārliecinās par sekojošiem punktiem sadaļā Administrēšana » Izdrukas formas. Sarakstā atrodam nepieciešamo formu un atveram to, spiežot uz nosaukuma.

 1. Jāpārliecinās, ka izdrukā ir norādīta nepieciešamā valoda. Ņemot vērā, ka šis ir jauns lauks, tad ļoti iespējams, ka tajā vispār nebūs norādīta vērtība. Ja vērtība nav norādīta, tad izdruka automātiski izmanto sistēmas noklusējuma valodu kā preces nosaukumu valodu.

Izdrukas valoda

 1. Ja izdrukā ir ieslēgts lauks Preces nosaukums (EN) vai Preces nosaukums (RU), tad nepieciešams tos padarīt neredzamus, izņemot atzīmi no kolonnas Redzams un padarīt redzamu lauku Preces nosaukums. Ja nosaukuma kolonnai bija ievadīti speciālie parametri (platums, centrējums u.tml.), tad tos jāpārkopē uz jauno nosaukuma lauku kā zemāk pievienotajā attēlā.

Izdrukas nosaukums

Padoms

Kolonnas izdrukas formā tiek kārtotas tāpat kā sakārtots administrēšanas daļā. Lai pārvietotu kolonnu, turiet nospiestu kreiso peles klikšķi uz kolonnas nosaukuma un pārvelciet uz nepieciešamo pozīciju!

Pēdējo reizi atjaunots:  3/21/2023, 10:42:39