Klienti

Visa klientu datubāze ir atrodama šajā sadaļā. Klientus ir iespējams pievienot (manuāli un ar klientu importu), rediģēt, filtrēt, eksportēt un dzēst.

# Kopskats

Atverot kopskatu, tas būs tukšs, neatkarīgi no tā vai ir ievadīti klienti, vai nav. Tos ir nepieciešams atrast, ievadot klienta nosaukumu un spiežot Meklēt. Ir iespējams atrast arī vairāk klientus, izmantojot paplašinātos filtrus. Zemāk attēls ar kopskatu un to pieejamajām iespējām.

Klientu kopskats

(spiediet uz attēlu, lai apskatītu to pilnizmērā)

# Klientu pievienošana

# Manuālā metode

Lai pievienotu jaunu klientu, spiediet uz Pievienot un atvērsies rediģēšanas skats, kuru nepieciešams aizpildīt. Jaunam klientam svarīgi aizpildīt vismaz klienta nosaukumu un tad varēs Saglabāt

# Importa metode

Datnes eksports / faila gatavošana

Klienta imports tiek izmantots, lai masveidā pievienotu vai atjaunotu esošas kartiņas, importējot datus no izklājlapas. Lai sāktu gatavot importa failu, nepieciešams eksportēt sagatavi. To varat paveikt, eksportējot vienu klientu, to atzīmējot un spiežot uz pogas Eksports klientu tabulas apakšā.

Pirms eksportē...

Pieslēdz vai atslēdz nevajadzīgās kolonnas Administrēšana » Klientu imports un eksports sadaļā. Tādejādi varēs sagatavot daudz pārskatāmāku failu bez liekiem laukiem.

Eksportētais fails būs CSV formātā. Lai iemācītos to atvērt Excel vai kādā citā izklājlapu lietotnē, skatiet šo sadaļu.

Sagatavotā faila imports

Importa veidne veidota tieši tāpat kā preču sadaļā. Skatiet demonstrāciju no preču sadaļas, lai iepazītos ar importēšanas procesu.

# Klienta dzēšana

Klientu var izdzēst, atverot klienta kartiņu un spiežot uz Dzēst pogas lapas augšpusē.

Atceries!

Klientu nav iespējams izdzēst, ja tas ir reiz bijis pievienots kādam dokumentam vai jebkurā citā sadaļā, kur ir iespējams pievienot un saglabāt klientu. Tādos gadījumos klientu var pārtaisīt par neaktīvo, ieliekot tam kartiņā atzīmi 'Neaktīvs'.

Pēdējo reizi atjaunots:  5/9/2022, 15:52:42