Izejošie dokumenti

Izejošie jeb pārdošanas dokumenti uzskaita preces, kas iziet no noliktavas. Šeit tiek vadītas pavadzīmes, rēķini, darba lapas, piedāvājumi, kā arī atrodami e-veikalu pasūtījumu dokumenti.

# Kopskats

Sadaļas kopskatā tiek rādīti izejošie dokumenti ar dažādām informatīvām kolonnām kā dokumenta sērija, numurs, summas u.c.

Padoms

Pēc noklusējuma dokumenti tiek rādīti par tekošo dienu, ja vien netiek izmantoti citi atlases filtri.

# Meklēšana

Dokumentu atlasei varat izmantot meklēšanas filtrus, kas pieejami kopskata pašā augšā.

Dokumenta sērijas nr.

Atlasa dokumentus pēc to sērijas numuriem, kas norādīts pašā dokumentā.

Dokumenta nr

Atlasa dokumentus pēc to dokumenta numura. Dokumenta sērija un numurs tiek piešķirts automātiski, ja tas ir nodefinēts sadaļā Administrēšana » Pārdošanas dokumentu tipu numuri

Klients

Atlasa dokumentus pēc to klienta. Šajā laukā nav nepieciešams precīzs klienta nosaukums. Ja ir divi klienti, piemēram, SIA BŪVE ABC un SIA BŪVE DEF, tad ierakstot SIA BŪVE atlasīs dokumentus ar abiem šiem klientiem.

Maksātājs

Atlasa dokumentus pēc tā norādīta maksātāja. Maksātājam arī ir nepieciešama sava klienta kartiņa.

Datums

Atlasa dokumentus pēc dokumenta datuma lauka ievadītās vērtības. Nospiežot uz šī lauka, parādīsies vairākas predefinētas opcijas kā šodien, pēdējās 7 dienas, iepriekšējais mēnesis u.tml. Laukā ir iespējams ievadīt datumu manuāli. Svarīgi ir ievērot ievades formātu: 01.01.2022 - 01.02.2022.

Padoms

Periodu datumi jāatdala ar domuzīmi un abās pusēs ir jābūt atstarpei.
Datums, kas ievadīts šādi: 01.01.2022-01.02.2022 atgriezīs kļūdas paziņojumu.

'K' - kavētie rēķini

Atzīmēta opcija 'K' atlasīs dokumentus, kuri nav apmaksāti un apmaksas datums ir senāks par šodienas datumu.

'N' - neapmaksātie rēķini

Atzīmēta opcija 'N' atlasīs dokumentus, kuri nav apmaksāti. Apmaksas datums netiek ņemts vērā ar šo filtru.

# Papildus meklēšanas filtri

Spiežot uz pogas Papildus filtri, parādīsies papildus meklēšanas filtri pēc kuriem varat atlasīt nepieciešamos dokumentus.

Papildus filtri

Ar papildus filtriem variet atlasīt dokumentus pēc to tipiem, norādītajiem menedžeriem u.c.

# Dokumentu ievade

Lai sāktu jauna dokumenta ievadi, jānospiež uz Pievienot pogas kreisajā augšējā lapas stūrī.

Dokumenta izveide

# Klients

Tāpat kā ienākošajos dokumentos, dokumentam nepieciešams norādīt klientu. Klientam ir jābūt savai unikālai klienta kartiņai. Ja tiek ievadīts jauns klients, tad varat spiest uz Jauns pogas blakus klienta ailei un ievadīt to no dokumenta skata.

Klienta ievade no dokumenta

# Noliktava

Norādiet noliktavu no kuras preces tiks pārdotas, izrakstot tās dokumentā. Vadot preces, tās pēc noklusējuma tiks pārdotas no šeit norādītās noliktavas.

# Dokumenta tips

Pavadzīme

Visizplatītākais dokumenta veids preču pārdošanai. Šis ir noklusējuma tips.

Rēķins

Pilda tādas pašas funkcijas kā pavadzīme. Var izmantot, lai nodalītu dokumentus pēc to veidiem un izmantot filtrēšanai.

Priekšapmaksa

Priekšapmaksas dokumenti paredzēti tādiem gadījumiem, kad dokuments jāsadala vairākās daļās. Klients veic priekšapmaksu un preču nodošanas / pilnas apmaksas gadījumā dokuments tiek dublēts uz gala rēķinu, kur tiek pievienota atlikusī apmaksa.

Ievēro!

Lai detaļas nenorakstītos dubultā, svarīgi ir saglabāt sasaisti starp šiem abiem dokumentiem, dublēšanas brīdī atzīmējot Saglabāt sasaisti ar šo dokumentu

Čeks

Čeka tips tiek izmantots preču pārdošanai veikalā.

Atceries

Dokumenta tips čeks neizmanto standarta precīzo aprēķinu ar 4 zīmēm aiz komata, tāpēc nav ieteicams pārveidot esošus dokumentus uz vai no Čeks tipiem. Čeka dokumenti aprēķinu veic ar 2 zīmēm aiz komata, jo tie paredzēti darbam ar CHD kases aparātu.

Piedāvājums

Piedāvājumi tiek izmantoti, lai sagatavotu dokumentu kā piedāvājumu (sūtīšanai e-pastā vai printēšanai) bez noliktavas iesaistes. Noderīgs cenu piedāvājuma nosūtīšanai.

Starpnoliktava

Starpnoliktavas dokuments atbild par preču pārvietošanu no vienas uz otru noliktavu. Izveidojot starpnoliktavas dokumentu, otrā pusē izveidosies ienākošais dokuments ar tādu pašu sēriju un numuru.

Anulētās

Anulētie dokumenti atvieno preces no noliktavas. Lietderīgs, ja ievadītajā dokumentā ir preces no noliktavas, bet tomēr netiek fiziski pārdotas un dokumentu nevēlaties dzēst no sistēmas.

Norakstītās

Norakstīšanas dokumenta tips ļauj veikt preces izņemšanu no noliktavas bez pārdošanas, piemēram, brāķētas preces.

Inventarizācija (automātiski)

Inventarizācijas dokuments atbild par lieko preču norakstīšanu no sistēmas pēc inventarizācijas (nepieciešams modulis Inventarizācija).

Ievēro

Dokumentu tipi ar dokumentācijā izmantoto atzīmi automātiski parasti tiek izmantoti sasaistē ar citām programmas funkcijām un manuāli tos neveido.

# Dokumenta maksāšanas tips

Maksāšanas tipi tiek izmantoti filtrēšanai un atskaišu sagatavošanai.

Banka

Noklusējuma tips - norēķini caur banku.

Kase

Norēķini caur kasi - skaidras naudas darījumi.

Karte

Norēķini caur kartes termināli.

Nav jāmaksā

Dokumentu nav nepieciešams apmaksāt. Šādi dokumenti kopskatā nerādās kā neapmaksāti.

Priekšapmaksa

Priekšapmaksas maksājumu darījumiem

# Dokumenta numurs un sērija

Katram dokumenta tipam ir sava sērija un numerācija. Parastā gadījumā tie sākās no 1 un secīgi iet uz priekšu ar katru nākamo dokumentu. Lai definētu numerāciju katram tipam, dodieties uz sadaļu Pārdošanas dokumentu tipu numuri

# Saglabāšana

Kad viss ir aizpildīts, tad spiediet uz pogas Saglabāt dokumenta apakšā un dokuments tiks izveidots. Pēc saglabāšanas, apakšā parādīsies jauns detaļu dialogs, kur varēsiet ievadīt preces.

Izejošās detaļas

# Detaļu ievade

Preces dokumentam varat pievienot pēc preces koda, nosaukuma vai svītrkoda (ar skeneri). Ievadot pirmos koda vai nosaukuma simbolus, parādīsies izvēlne ar pieejamajām precēm. Izvēloties vienu, tiks ielasīta kartiņā nodefinētā cena, mērvienība un likme. Pievienošanai spiediet Pievienot tabulas beigās.

# Detaļu pievienošana bez noliktavas iesaistes

Atrodot preci pēc nosaukuma vai koda, sarakstā preci ir iespējams izvēlēties no kataloga vai no noliktavas. Gadījumos, kad izvēlēsieties preci no noliktavas, bet to bija nepieciešams ievadīt bez noliktavas norakstīšanas, tad izņemiet ķeksi rindas sākumā. Prece no kataloga

# Maksājuma pievienošana

Kad dokuments ir gatavs un visas preces pievienotas, tad varat pievienot apmaksu zaļajā laukumā virs detaļu bloka.

Maksājumi

Apmaksa automātiski tiek aizpildīta ar dokumenta neapmaksāto summu no dokumenta kopsummas. Ja maksājums ir izdalīts, tad summas laukā varat ievadīt mazāku skaitli un pēc pievienošanas atlikums automātiski tiks aprēķināts summas laukā pie atkārtotas maksājuma pievienošanas.

# Dokumenta dublēšana

Dokumentu var dublēt gan kā izejošo, gan ienākošo (iepirkumam). Dokumenta augšējā labajā pusē atrodiet Uzstādījumi pogu un zem tā būs iespēja Dublēt vai Dublēt kā ienākošo dokumentu

# Dublēt

Nospiežot Dublēt, parādīsies lodziņš ar iespēju konfigurēt dublēšanu. Apstiprinot dublēšanu, tiksiet pārvirzīts uz jaunu pārdošanas dokumentu, kas aizpildīts informāciju un precēm no oriģinālā dokumenta.

Dublēt

# Dublēt kā ienākošo dokumentu

Nospiežot Dublēt kā ienākošo dokumentu, izveidosies ienākošais dokuments ar tādu pašu klientu un detaļām.

# Dokumenta dzēšana

Ja dokumentu nepieciešams dzēst, tad dokumenta augšpusē atradīsiet dzēšanas pogu - Dzēst

Atceries

Parastā gadījuma programma ļaus dzēst dokumentus, ja lietotājam ir atbilstošas tiesības. Programma aizliegs dzēst dokumentu, ja aiz tā ir veiktas papildus darbības un tas ir piesaistīts citiem dokumentiem, piemēram, atgriezts noliktavā. Preces izsekošanu varat veikt ar atskaiti Preču plūsma.

# Izdrukas formas (dokumentu printēšana)

Visus dokumentus ir iespējams lejupielādēt vai izdrukāt. Izdrukas formas ir pieejamas PDF formātā ar plašām konfigurācijas iespējām. Advancētākie lietotāji var pat veidot savu izdrukas dizainu, ja ir vēlme apgūt HTML (opens new window) un CSS (opens new window) zināšanas.

Padoms

Trader programmā ir iekļautas visas nepieciešamās izdrukas formas, kuras varat rediģēt šeit.

Lai atvērtu dokumentu kā izdruku, atrodiet Dzēst dokumenta augšējā labajā malā vai dokumentu kopskatā. Printera ikona atvērs dokumentu tās noklusētajā izdrukas formā.
Blakus poga Dzēst ļaus izvēlēties konkrētu izdrukas formu no saraksta.

Pēdējo reizi atjaunots:  5/6/2022, 17:36:10