Atskaites

Gadiem ejot, programmā esam izstrādājuši atskaites visdažādākajām vajadzībām, lai klientiem, bez nekādām papildus programmatūram, būtu iespēja analizēt programmā ievadītos datus. Šeit Jūs atradīsiet informāciju par standarta Trader programmas atskaitēm, kas pieejamas visiem klientiem.

Preču plūsmas filtri

# Preču plūsma

Viena no svarīgākajām atskaitēm noliktavas uzskaites programmā ir Preču plūsma. Tā ļauj izsekot konkrētas preces kustības vēsturi - redzēt ar kuriem dokumentiem tās ir iepirktas un no kuriem pārdotas. Atskaitei var piekļut caur sadaļu Atskaites vai Noliktava.

Preču plūsmas filtri Uzģenerētajā atskaites daļā redzama tabulas tipa atskaite ar preces kustības informāciju.

Padoms

Atskaiti ir iespējams izeksportēt uz Excel, spiežot uz zobrata tabulas labajā malā un nospiežot uz pogas 'Eksportēt uz EXCEL'.

# Peļņa

Atskaite 'Peļņa' ir ļoti izmantota atskaite. Atskaitē tiek izdalītas preces un katrai no tām tiek izrēķināta peļņa, no pārdošanas cenas atņemot preces iepirkšanas cenu, sareizinot to ar pārdoto daudzumu. Pozīcijas ar negatīvu peļņu tiks attēlotas sarkanā iekrāsojumā.

Padoms

Atskaiti ir iespējams izeksportēt uz Excel, spiežot uz zobrata tabulas labajā malā un nospiežot uz pogas 'Eksportēt uz EXCEL'.

# Apgrozījums

Atskaitē 'Apgrozījums' tiek atlasīti klienti pēc filtros norādītajiem kritērijiem, parādot peļņu, peļņas procentu, rentabilitātes procentu u.c.

Procentu aprēķinu formulas

Peļņas % = (Peļņa/ Pirkšanas cena)*100
Rentabilitātes % = (Peļņa/Pārdošanas cena)*100

Padoms

Atskaiti ir iespējams izeksportēt uz Excel, spiežot uz zobrata tabulas labajā malā un nospiežot uz pogas 'Eksportēt uz EXCEL'.

Pēdējo reizi atjaunots:  3/31/2021, 14:52:24